privind aprobare Documentatie INTRETINERE DRUMURI COMUNALE

Vizualizeaza

privind aprobare DEPUNERE PROIECT DOTARE SCOALA

Vizualizeaza

privind aprobare participare ca membru fondator ASOC DE MANAG AL DEST TURISTICE

Vizualizeaza

 privind reglementarea acordarii ajutor de urgenta

Vizualizeaza

privind aprobarea MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI

Vizualizeaza

 privind aprobarea Planului de serv sociale in 2023

Vizualizeaza

privind rectificarea buget local pe trim I 2023

Vizualizeaza

privind aprobarea bugetului local si buget venit proprii 2023

Vizualizeaza

privind ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

Vizualizeaza

privind completarea HCL NR 52 DIN 06 OCT 2022_0001

Vizualizeaza

privind aprobare ATRIBUIRE LOT cons. casa legea 15 2003

Vizualizeaza

privind aprobare PLAN PAZA 2023

Vizualizeaza

privind aprobare PLAN LUCRARI 2023 BENEF AJUTOR SOCIAL

Vizualizeaza

privind aprobare inchiriere prin atribuire diresta pasune 2023

Vizualizeaza

privind acordul CL Radesti pentru utilizare sume din excedent in 2023

Vizualizeaza

privind aprobare salarii incepand cu 01 ian 2023

Vizualizeaza

privind aprobare executie pe cele doua sectiuni pe trim IV_0001

Vizualizeaza

 privind desemnare reprezentant in CEAC SC Gimnaziala Radesti

Vizualizeaza

privind acordul CL ptr utiliz in 2023 a sumei ptr acop temp a gol de casa

Vizualizeaza

privind  aprob acop definitiva din axcedent a def sect de dezv la 31 dec 2022

Vizualizeaza