privind actualizare deviz  implementarea proiectului  Imbunatatirea si dotarea SVSU

Vizualizeaza

privind OFERTA LED (1)

Vizualizeaza

privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

privind modificare organigrame si stat de functii

Vizualizeaza

privind virări de credite

Vizualizeaza

privind dotare cabinet scolar

Vizualizeaza

privind rectificare buget local

Vizualizeaza

privind desmnarea reprezentantului CL in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale 1

Vizualizeaza

privind aprobarea executiei bugetare pe trim II 2023

Vizualizeaza

privind acordul CL pentru utilizarea excedentului bugetar

Vizualizeaza

privind neasumarea responsabilitatii oraganizarii procedurilor de atribuire a contractelor contractelor

Vizualizeaza

privind aprobarea Acordului de Cooperare cu Filiala Judeteana Galati a Asocatiiilor Comunelor din Romania

Vizualizeaza

 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii

Vizualizeaza

privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale

Vizualizeaza

privind aprobare infiintarii Serviciu de gestionarwe a câinilor fără stăpan a com Radesti

Vizualizeaza