• HCL nr. 50 din 22 sept 2022

  privind  aprobare burse si termen plata 2022-2023

 • HCL nr. 49 din 22 sept 2022

  privind aprobare Strategia de dezvoltare a serviciului social la Primaria Radesti 2022-2027

 • HCL nr. 48 din 22 sept 2022

  privind aprobare modificare organigrama si stat de functii Primaria Radesti

 • HCL nr. 47 din 22 sept 2022

  privind aprobare rectificare buget local 2022

 • HCL nr. 46 din 22 sept 2022

  privind desemnare reprezentant CL in CA Scoala 2022-2023

 • HCL nr 44 din 25 aug 2022

  privind aprobare desemnare reprezentant si supleant in comisia de interv directo

 • HCL nr 43 din 25 aug 2022 _1

  privind aprobare inchiriere prin licitatie publica a unor terenuri din extravilan_0001

 • HCL nr 43 din 25 aug 2022 aprobare inchiriere prin licitatie publica a unor terenuri din extravila

 • HCL nr 42 din 25 aug 2022

  privind aprobare modificare si stat de functii aparat spec Comuna Radesti 2022

 • HCL nr 41 din 25 aug 2022

  privind aprobare RECTIFICARE BUGET LOCAL UAT Comuna Radesti 2022

 • HCL nr 40 din 25 aug 2022

  privind aprobare ROF aparat de specialitate al primarului UAT Comuna Radesti

 • HCL nr 39 din 18 aug 2022

  privind participarea Program - Reducerea consumului de energie

 • HCL nr 38 din 29 iulie 2022

  privind ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

 • HCL nr 37 din 29 iulie 2022

   privind aprobarea participarii la PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI

 • HCL nr 36 din 29 iulie 2022

  privind aprobarea Regulamentului Serrviciului Judetean de Salubrizare Ga

 • HCL nr 35 din 29 iulie 2022

  privind aprobare SF, ST. OPORTUNITATE ADIECOSERV

 • HCL nr 34 din 29 iulie 2022

  privind aprobarea executiei pe cele 2 sectiuni pe trim II 2022

 • HCL nr 33 din 04 iulie 2022

   privind trecerea unui bun imobil di dom public al comunei in dom public 

 • HCL nr 32 din 28 iunie 2022 a

  privind aprobare referat admitere dezmembrare teren situat in domeniul public

 • HCL nr 31 din 28 iunie 2022

  privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale incepand cu anul 2023