privind aprobare ROF aparat de specialitate al primarului UAT Comuna Radesti

Vizualizeaza

privind participarea Program - Reducerea consumului de energie

Vizualizeaza

privind ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

Vizualizeaza

 privind aprobarea participarii la PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI

Vizualizeaza

privind aprobarea Regulamentului Serrviciului Judetean de Salubrizare Ga

Vizualizeaza

privind aprobare SF, ST. OPORTUNITATE ADIECOSERV

Vizualizeaza

privind aprobarea executiei pe cele 2 sectiuni pe trim II 2022

Vizualizeaza

 privind trecerea unui bun imobil di dom public al comunei in dom public 

Vizualizeaza

privind aprobare referat admitere dezmembrare teren situat in domeniul public

Vizualizeaza

privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale incepand cu anul 2023

Vizualizeaza

privind aprobare modificare organigrama aparat specialitate Radesti

Vizualizeaza

privind aprobare rectificare buget 2022

Vizualizeaza

privind aplicarea rectificarii bugetului local si bugetului de venituri proprii al comunei Radesti pe anul 2022

Vizualizeaza

privind stabilire loc depozitare deseuri biodegradabile

Vizualizeaza

privind aprobarea procedurii de lucru pentru arhivarea Contractelor de arenda

Vizualizeaza

privind aprobarea investitiei Eficientizare energetica si modernizare Camin Cutural Radesti

Vizualizeaza

privind modificare HCL 11/10.02.2022

Vizualizeaza

privind aprobarea rectificarii bugetare pe 2022

Vizualizeaza

privind aprobarea realizarii obiectivului Lucrari de intretinere Piata agroindustriala Radesti

Vizualizeaza

privind aprobarea executiei bugetare ppe trim 1- 2022

Vizualizeaza