APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2022

Vizualizeaza

 privind alegerea presedintelui de sedinta - sed ordinara a CL Radesti din 26 oct 2022

Vizualizeaza

 privind aprobarea inventarului teren lot leg nr 15 2003 sed ordinara a CL Radesti din 26 oct 2022

Vizualizeaza

privind aprobarea Regulamentului acord lot leg nr 15 2003 sed ordinara a CL Radesti din 26 oct 2022

Vizualizeaza

privind abrobarea dezmembrarii suprafetei 1800 mp in 2 loturi sedinta ordinara a CL Radesti din 26 oct 2022

Vizualizeaza

privind Program masuri sezon rece 2022-2023 sedinta ordinara a CL Radesti din 26 oct 2022

Vizualizeaza

privind aprobare executiei pe cele 2 sectoare ale bugetului local sedinta ordinara a CL Radesti din 26 oct 2022

Vizualizeaza

privind aprobarea operatiunii de rectificare a limit supraf CF 101354

Vizualizeaza

 privind aprobarea proiectului, chelt afer si dep i proiect Eficientiz Camin Cul

Vizualizeaza

 privind aprobarea e rectificarii bugetului local pe anul 2022

Vizualizeaza

privind  aprobare burse si termen plata 2022-2023

Vizualizeaza

privind aprobare Strategia de dezvoltare a serviciului social la Primaria Radesti 2022-2027

Vizualizeaza

privind aprobare modificare organigrama si stat de functii Primaria Radesti

Vizualizeaza

privind aprobare rectificare buget local 2022

Vizualizeaza

privind desemnare reprezentant CL in CA Scoala 2022-2023

Vizualizeaza

privind aprobare desemnare reprezentant si supleant in comisia de interv directo

Vizualizeaza

privind aprobare inchiriere prin licitatie publica a unor terenuri din extravilan_0001

Vizualizeaza

privind aprobare modificare si stat de functii aparat spec Comuna Radesti 2022

Vizualizeaza

privind aprobare RECTIFICARE BUGET LOCAL UAT Comuna Radesti 2022

Vizualizeaza