• HCL nr 39 din 18 aug 2022

  privind participarea Program - Reducerea consumului de energie

 • HCL nr 38 din 29 iulie 2022

  privind ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

 • HCL nr 37 din 29 iulie 2022

   privind aprobarea participarii la PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI

 • HCL nr 36 din 29 iulie 2022

  privind aprobarea Regulamentului Serrviciului Judetean de Salubrizare Ga

 • HCL nr 35 din 29 iulie 2022

  privind aprobare SF, ST. OPORTUNITATE ADIECOSERV

 • HCL nr 34 din 29 iulie 2022

  privind aprobarea executiei pe cele 2 sectiuni pe trim II 2022

 • HCL nr 33 din 04 iulie 2022

   privind trecerea unui bun imobil di dom public al comunei in dom public 

 • HCL nr 32 din 28 iunie 2022 a

  privind aprobare referat admitere dezmembrare teren situat in domeniul public

 • HCL nr 31 din 28 iunie 2022

  privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale incepand cu anul 2023

 • HCL nr 30 din 28 iunie 2022

  privind aprobare modificare organigrama aparat specialitate Radesti

 • HCL nr 29 din 28 iunie 2022

  privind aprobare rectificare buget 2022

 • HCL 25 din 23.05.2022

  privind aplicarea rectificarii bugetului local si bugetului de venituri proprii al comunei Radesti pe anul 2022

 • HCL nr 27 din 23 mai 2022

  privind stabilire loc depozitare deseuri biodegradabile

 • HCL NR. 23 DIN 15 APRILIE

  privind aprobarea procedurii de lucru pentru arhivarea Contractelor de arenda

 • HCL 22 DIN 15 APRILIE

  privind aprobarea investitiei Eficientizare energetica si modernizare Camin Cutural Radesti

 • HCL 21 DIN 15 APRILIE

  privind modificare HCL 11/10.02.2022

 • HCL 20 DIN 15 APRILIE

  privind aprobarea rectificarii bugetare pe 2022

 • HCL 19 DIN 15 APRILIE 2022

  privind aprobarea realizarii obiectivului Lucrari de intretinere Piata agroindustriala Radesti

 • HCL 18 DIN 15 APRILIE

  privind aprobarea executiei bugetare ppe trim 1- 2022

 • HCL 17 DIN 15 APRILIE 2022

  privind aprobarea platii din bugetul local a uneicotizatii anuale de membru de 4000 lei catre GAL Govurlui