privind aprobrobarea  modificarii organigramei si statului de functii 

Vizualizeaza

privind neasumarea resp. organiz. proc. de atrib. cont. Program in scoli 2021-2022

Vizualizeaza

privind  Desemnare consilieri in comisie de evaluare secretar 2020 

Vizualizeaza

privind  aprobarea Planului anual de actiune anul 2021 ptr. serv. sociale

Vizualizeaza

privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

privind aprobare act aditional salubrizare 

Vizualizeaza

privind modificarea HCL NR.17 din  16.12.2020 privind impozitele 2021 

Vizualizeaza

privind mandatarea  Primarului de a intccmi Raportul de evaluare al Secretar 2020 

Vizualizeaza

privind  aprobare salariilor functionarilor  publici si personalului contractual primaria Radesti

Vizualizeaza

priv.ind  aprobarea plaului e actiuni si lucrari si lista beneficiari Legea 416-2001 

Vizualizeaza

privind  aprobarea inchirierii prin atribuire  directa sau licitatie cu strigare  a unui teren pasune din domeniul privat 

Vizualizeaza

privind acordului  CL de utilizarea excedentului  din anii anteriori in anul 2021

Vizualizeaza

privind aprobarea executiei pe cele 2 sectiuni a bugetului local  si bugetului de venituri proprii  Trim IV 2020

Vizualizeaza

privind validarea modificarii bugetului local prin dispozitie CL

Vizualizeaza