privind aprobarea Planului txelor de salubrizare

Vizualizeaza

 privind modificarea HCL nr.40 din 25 .10.2019

Vizualizeaza

 privin mandatarea primarului in vederea efectuarii evaluarii secretarului- 2020

Vizualizeaza

 privind aprobarea  stabilirii salariilor functionarilor publici si personalului contractual- 2020

Vizualizeaza

 privind aprobarea  organigramei si statul de functii- 2020

Vizualizeaza

 privind aprobarea  planului de actiuni si lucrari de interes local 2020

Vizualizeaza

 privind acordul CL pentru utilizarea de sume in anul 2020 din excedentul anului anterior

Vizualizeaza