• Date ale comunei şi ale populaţiei

     Comuna Rădeşti, judeţul Galaţi, are în componenţa sa satele: Rădeşti, Cruceanu şi Oanca.
     Comuna a fost înfiinţată în anul 2004, conform Legii nr.16 din 24.02.2004.
     Consiliul local Radeşti s-a declarat legal constituit prin HCL nr.3 din 17.06.2004.
     Comuna Radeşti are o populaţie de 1744 locuitori şi o suprafaţă administrativă de 3899.44 ha teren, din care teren intravilan 297,03 ha.