• Buget general 28.09.2015

  BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL COMUNEI PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018
 • Lista de investitii 28.09.2015

  LISTA obiectivelor de investitii pe anul 2015, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru COMUNA RADESTI
 • Bilant 30.06.2015

 • Active datorii 30.06.2015

 • Contul de rezultat patrimonial 30.06.2015

 • LISTA obiectivelor de investiţii pe anul 2015, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, repartizate pentru COMUNA RADESTI

 • BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018

 • Indicatori sinteza semestrul I 2015

 • Active datorii 31.03.2015

 • Bilant 31.03.2015

 • Contul de rezultat patrimonial 31.03.2015

 • Indicatori trim I 2015

 • BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

 • Bilant 31.12.2014

 • Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia

 • BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018

 • CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2014

 • LISTA obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu finantare partiala sau integrala din bugetul local si fonduri externe nerambursabile postaderare repartizate pentru PRIMARIA RADESTI

 • Indicatori venituri-cheltuieli

 • Buget local pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

  vizat la 21.10.2014