• Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocup post asistent medical grd principal_06062023